Innledning I dagens samfunn er det svært mange forskjellige tolkninger og aspekter knyttet til transportbegrepet kontra før da transport i all hovedsak dreide seg om å komme seg fra ett sted til ett annet. Denne oppgaven vil presentere sentrale elementer i Trøndelag fylkeskommunes samferdselsstrategi med fokus på delstrategien veg som forstås som evnen til å…

Les mer