Innledning De siste årene har det dukket opp flere kommersielle aktører i helsesektoren i takt med at helsetjenester i økt grad har blitt digitalisert. Denne utviklingen fikk særlig medfart under koronapandemien da det ble begrensede muligheter til å levere helsetjenester på vanlige legekontorer og sykehus (Direktoratet for eHelse, 2021, s. 6). På bakgrunn av dette…

Les mer