Innledning De siste årene har det dukket opp flere kommersielle aktører i helsesektoren i takt med at helsetjenester i økt grad har blitt digitalisert. Denne utviklingen fikk særlig medfart under koronapandemien da det ble begrensede muligheter til å levere helsetjenester på vanlige legekontorer og sykehus (Direktoratet for eHelse, 2021, s. 6). På bakgrunn av dette…

Les mer

En oppgave skrevet i emnet Kunnskap, kommunikasjon og innovasjon Innledning I det tempoet verden beveger seg i den dag i dag, er det mange offentlige og private sektorer i Norge som må gjennom komplekse omstillingsprosesser i takt med de innovative løsningene som kommer. Reformen fra 2007 vedrørende innovasjon i Norge førte til et nytt fokus…

Les mer

Innledning I dagens samfunn er det svært mange forskjellige tolkninger og aspekter knyttet til transportbegrepet kontra før da transport i all hovedsak dreide seg om å komme seg fra ett sted til ett annet. Denne oppgaven vil presentere sentrale elementer i Trøndelag fylkeskommunes samferdselsstrategi med fokus på delstrategien veg som forstås som evnen til å…

Les mer

Introduksjon Denne oppgaven vil bruke eksterne faktorer som utgangspunkt for å analysere hvordan tjenesteplattformen Uppercase kan bli en økonomisk bærekraftig tjeneste i et langsiktig perspektiv. Uppercase er en plattform som vil være et møtepunkt mellom arbeidslivet og studenter der bedrifter legger inn problemstillinger studenter ved ulike universiteter og studieretninger kan lage løsningsforslag på. Dette konseptet…

Les mer